نقش کنترل کننده ها در کلش رویال

کنترل در کلش رویال

دوستان رویالی عزیز سلام، محمد هستم امروز یک نقش مهم در بازی کلش رویال (Clash Royale) را برایتان شرح می دهم. این مقاله، راهنمای کامل نقش کنترل کننده ها در بازی کلش رویال است.

یک نوع از دسته نبردها (دک، Deck) هستند که به دک های کنترلی معروفند.(بعدا در زمینه انواع انواع دک ها، درباره این نوع دسته نبرد، بیشتر برایتان توضیح می دهم.) در این نوع دک ها نیاز به کارت هایی دارید که بتوانند نقش کنترل کننده را بریتان ایفا کنند.

البته کارت هایی که کنترل کننده هستند فقط مختص دک های کنترلی نیستند و وجود آنها در هر دسته نبردی می تواند بسیار کمک کننده باشد. کارت های خیلی کمی هستند که می توانند نقش کنترل کننده را بخوبی ایفا کنند. البته سوپرسل اخیرا در معرفی کارت های جدید نشان داده است که تمایل به اضافه کردن تعداد آنها دارد.

کنترل کننده یعنی چی؟

بطور کلی شما در بازی کلش رویال نمی توانید چندان کنترلی بر نیروهای حریف داشته باشید؛ اما کارت هایی هستند که به شما امکان می دهند (هر چند کم) بر عملکرد نیروها یا ساختمان های حریف کنترل داشته باشید و به این صورت به شما برتری می دهند.

به کارتی که بتواند به شما امکان کنترل عملکرد نیروها یا ساختمان های حریف را بدهد، مثلا سرعت حرکت یا حمله آنها را تغییر دهد یا آن ها را جا به جا کند، کارت کنترل کننده یا به اختصار کنترلی می گویند.”

کارت کنترلی چیست؟
خوک سوار در حال نزدیک شدن به برج
خوک سوار در حال نزدیک شده به برج شاهزاده

مثال هایی از کاربرد کنترل کننده ها

فرض کنید خوک سوار (هوگ رایدر، Hog Rider) دشمن به سمت برج شما می آید و شما با طلسم گردباد (تورنادو، Tornado) آن را به سمت برج پادشاه  خود می کشید و با این کار باعث می شوید خوک سوار به برج پادشاه شما آسیب بزند و آن را فعال کند.

استفاده از گردباد برای فعال کردن برج پادشاه
استفاده از گردباد برای کشیدن خوک سوار به سمت برج پادشاه و فعال کردن آن

با این کار، شما بر حرکت خوک سوار دشمن کنترل داشته اید و آن را به نفع خود جا به جا کرده اید و از این جا به جایی سود برده اید. در این مثال، کارت گردباد نقش کنترل کننده را برایتان ایفا کرده است.

یک غول در حال نزدیک شدن به برج
یک غول در حال نزدیک شدن به برج

به عنوان یک مثال دیگر، فرض کنید یک غول (جاینت، Giant) در حال حرکت به سمت برج شماست و شما یک جادوگر یخی (آیس ویزارد، Ice Wizard) را می گذارید تا به آن حمله کند. سرد شدن غول باعث کاهش سرعت آن می شود و غول دیرتر به برج شما می رسد؛  همچنین سرعت حمله کردن آن نیز کاهش می یابد. درنتیجه پس از رسیدن به برج آسیب کمتری می تواند وارد کند.

با این کار، شما بر سرعت حرکت و سرعت حمله غول کنترل داشته اید و زمان خریده اید. کارت جادوگر یخی در این مثال، نقش کنترل کننده را ایفا کرده است.

حمله غول به وسیله جادوگر یخی آهسته تر شده است.
سرعت آسیب زدن غول نیز به علت سرد شدن کاهش پیدا کرده است.

چند نوع کنترل کردن داریم؟

تا این لحظه در بازی کلش رویال، 6 حالت مختلف از کنترل بر روی نیروها یا ساختمان های حریف معرفی شده است که توسط کارت های مختلفی قابل اجرا هستند. بعضی از کارت ها یکی و بعضی دیگر چند حالت را اجرا می کنند.

 1. به عقب هل دادن
 2. به مرکز کشیدن
 3. به اطراف راندن
 4. توقف حرکت
 5. کاهش سرعت حرکت
 6. کاهش سرعت حمله

به عقب هل دادن

یک حالت از کنترل بر روی نیروهای حریف، به عقب هل دادن آنهاست. مثال واضح در این مورد، کارت الوار (لاگ، The Log)  است. وقتی نیرویی را به عقب هل می دهید در واقع بر روی حرکت آن کنترل داشته اید و با این کار، به نفع خود زمان خریده اید.

بربرها به وسیله الوار به عقب هل داده شده اند.
بربرها به وسیله الوار به عقب هل داده شدند.
له کننده بربرها را به عقب هل می دهد.
نیروهای دشمن به وسیله له کننده (بولر) پی در پی به عقب هل داده می شوند.

دو کارت الوار و له کننده (بولر، Bowler) می توانند نیروها را به عقب هل دهند و نقش کنترل کننده را به شیوه “به عقب هل دادن” ایفا کنند.

به مرکز کشیدن

حالت دیگر کنترل بر روی نیروها، به مرکز کشیدن آن هاست. این کار فقط از عهده کارت گردباد برمی آید! گردباد تمامی نیروهایی را که در محدوده اثرش هستند، به مرکز خود می کشد و با این کار نقش کنترل کنندگی خود را ایفا می کند. اگر می خواهید نیروهای حریف را به نفع خود جا به جا کنید، این بهترین راه است!

گردباد، نیروهای حریف را به سمت مرکزش جمع کرده است.
در سمت راست، اثر گردباد را بر نیروهای حریف می بینید که یکجا جمع شده اند.
نیروهای خودی توسط گردباد حریف در یک نقطه جمع شده اند.
دشمن با استفاده از گردباد، نیروهای من را یکجا جمع کرده است تا کنترل بهتری بر روی آنها داشته باشد. همچنین با دور کردن آنها از برجش، از آسیب رسیدن به برج جلوگیری کرده است.

به اطراف راندن

چندین کارت هستند که می توانند این مدل از کنترل را بریتان انجام دهند. یعنی نیروهای حریف را به اطراف برانند؛ دقیقا برعکس به مرکز کشیدن.

مثلا گلوله آتش (فایربال، Fire Ball) نیروها را به اطراف پرت می کند و با این کار، نوعی کنترل (البته کنترلی ضعیف) برایتان ایجاد می کند.

نیروهای دشمن توسط گلوله گنده برف به اطراف پراکنده شده اند.
در سمت راست تصویر می بینید که نیروهای حریف بر اثر گلوله گنده برف به اطراف رانده شده اند.

کارت های دیگری هم هستند که می توانند با به اطراف راندن نیروهای حریف، برایتان نقش کنترل کننده داشته باشند. مثل گلوله بزرگ برف (جاینت اسنوبال، Giant Snowball)، موشک (راکت Rocket)، بشکه اسکلت (اسکلتون برل، Skeleton Barrel) بعد از مرگ یا گالم (گولم، Golem) و بچه هایش بعد از مرگ.

البته نمی توان گفت گالم و بشکه اسکلت نقش کنترل کننده دارند؛ زیرا اولا این کار را بعد از نابودی انجام می دهند که زمانش و مکانش دقیقا مشخص نیست. دوما کسی از این کارت ها برای به اطراف راندن نیروهای حریف استفاده نمی کند؛ چون راه های بهتری هم هست.

توقف حرکت

حالت دیگر کنترل بر روی نیروهای حریف، متوقف کردن حرکت آنهاست. این توقف می تواند طولانی باشد و یا در حد یک مکث کوتاه باشد. توقف طولانی مثل اثر طلسم فریز (Freeze) و توقف کوتاه یا مکث مثل اثری که جادوگر برقی (الکترو ویزارد، Electro Wizard) بر روی اهدافش می گذارد و آنها را برای مدت کوتاهی متوقف می کند.

نیروهای دشمن منجمد شده اند.
در سمت چپ تصویر می بینید که نیروهای حریف بر اثر فریز متوقف شده اند. نه حرکت می کنند و نه حمله. در سمت راست تصویر هم مشاهده می کنید که له کننده در حال عقب راندن نیروهای دشمن است.
متوقف کردن بالن توسط قوچ سوار
بالن حریف توسط دامی که قوچ سوار به سمتش پرتاب کرده است موقتا متوقف شده است. البته توقفی که بر اثر دام است فقط توقف حرکتی است و نیرو در این حالت می تواند حمله کند اما نمی تواند جا به جا شود.
جادوگر برقی باعث مکث مگا مینیون شده است.
توقف خیلی کوتاه یا مکث بر اثر برق گرفتگی توسط نیروها یا طلسم های برقی ایجاد می شود. در این تصویر با هر بار حمله جادوگر برقی، مگا مینیون نیم ثانیه متوقف می شود.

کاهش سرعت حرکت

اگر سرعت حرکت نیروهای حریف را کاهش دهید، به نوعی بر روی آنها کنترل داشته اید. کارت هایی مثل جادوگر یخی و گلوله گنده برف می توانند سرعت حرکت نیروهای حریف را کاهش دهند و به این صورت به شما قدرت کنترل می دهند.

سرعت حرکت غول به وسیله جادوگر یخی کم شده است.
سرعت حرکت غول به وسیله سرد شدن توسط جادوگر یخی کم شده است.

گالم یخی (آیس گولم، Ice Golem) نیز بعد از مرگ، اثر کاهش سرعت بر روی نیروهای اطراف خود دارد. با این حال گالم یخی را به زحمت می توان یک کارت کنترلی نامید.

کاهش سرعت حمله

غول سلطنتی در حال نزدیک شدن به برج
غول سلطنتی در حال نزدیک شدن به برج. این یک تهدید جدی به حساب می آید و باید برای دفاع از برج کاری انجام داد.

اگر یک غول سلطنتی (رویال جاینت، Royal Giant) در حال حمله به برج شماست و شما بتوانید سرعت حمله آن را کاهش دهید، لطف بزرگی به برجتان کرده اید! زیرا در اینصورت غول سلطنتی شلیک های کمتری خواهد کرد. (فاصله زمانی بین هر شلیک افزایش یافته است.)

نرخ حمله غول سلطنتی توسط جادوگر یخی کاهش یافته است.
سرعت حمله و آسیب زدن غول سلطنتی به علت سرد شدن، کاهش یافته است. جادوگر یخی باعث شده است غول سلطنتی در مجموع آسیب کمتری به برج وارد کند.

کاهش سرعت حمله نیروها یا ساختمان های حریف، می تواند برایتان بسیار مفید باشد. همه کارت هایی که سرعت حرکت نیروها را کاهش می دهند، سرعت حمله آن ها را نیز کاهش می دهند. در نتیجه جادوگر یخی و گلوله گنده برف و گالم یخی (بعد از مرگ) باعث کاهش سرعت حمله نیروها و ساختمان های حریف می شوند. آنها با افزایش فاصله زمانی بین هر حمله باعث کاهش آسیب دریافتی شده و برایتان زمان می خرند و به شما قدرت کنترل می دهند.

نرخ حمله کمان ایکس به وسیله جادوگر یخی کاهش یافته است.
سرد شدن کمان ایکس باعث شده است که فاصله زمانی بین شلیک هایش زیادتر شود و به این صورت آسیب کمتری به برج وارد می کند.

چه کارت هایی کنترل کننده هستند؟

در بازی جذاب کلش رویال، چندین کارت مهم هستند که اصطلاحا کارت های کنترلی هستند یا می توانند نقش کنترل کننده داشته باشند. در زیر، لیست آنها را با هم مرور می کنیم:

روح یخی (آیس اسپیریت، Ice Spirit)

کارت روح یخی (آیس اسپیریت)

کارت ارزان و تک اکسیری روح یخی با متوقف کردن حرکت نیروهای حریف به مدت یک ثانیه (مکث) نقش کنترل کننده را دارد. با این حال چون فقط یکبار می تواند این کار را انجام دهد، یک کنترل کننده اصلی به شمار نمی رود.

طلسم رعدوبرق (زپ، zap)

کارت رعدوبرق (زپ)

طلسم رعدوبرق باعث مکث نیم ثانیه ای حرکت نیروهای حریف می شود و به این شکل نقش کنترل کننده دارد. اما این کارت نیز چون فقط یکبار می تواند این کار را انجام دهد، یک کنترل کننده اصلی نیست.

گلوله گنده برف (جاینت اسنوبال، Giant Snowball)

کارت گلوله گنده برف (جاینت اسنوبال)

گلوله گنده برف، سه حالت کنترلی را میتواند انجام دهد. هم نیروها را به اطراف می راند، هم سرعت حرکت آنها را کاهش می دهد و هم سرعت حمله اشان. از این جهت یک کارت کنترلی ارزشمند بشمار می رود. ولی چون همه اینها را فقط یکبار انجام می دهد، یک کارت کنترل کننده اصلی نیست.

الوار (لاگ، The Log)

کارت الوار (لاگ)

الوار می تواند نیروهای حریف را کمی به عقب هل دهد و با این کار به نوعی نقش کنترل کننده دارد. ولی این کارت نیز چون فقط یکبار این اثر را اعمال می کند، یک کنترل کننده اصلی نیست.

گردباد (تورنادو، Tornado)

کارت گردباد (تورنادو)

طلسم گردباد مهمترین طلسم کنترلی بازی است. خدا نکند که به استفاده از آن عادت کنید؛ دیگر محال است که بتوانید بدون آن بازی را کنترل کنید.

طلسم گردباد با به مرکز کشیدن نیروهای حریف نقش کنترل کنندگی خود را ایفا می کند و یک کارت کنترل کننده است. با این حال چون فقط یکبار این کار را می کند، یک کنترل کننده اصلی نیست.

جادوگر یخی (آیس ویزارد، Ice Wizard)

کارت جادوگر یخ (جادوگر یخی یا ویزارد یخی یا آیس ویزارد)

جادوگر یخی هم سرعت حرکت نیروها را کند می کند و هم سرعت حمله نیروها و ساختمان های دشمن را کاهش می دهد و باعث کاهش آسیب دریافتی می شود. به این صورت، جادوگر یخی یک کارت کنترل کننده اصلی ارزشمند است.

جادوگر یخی می تواند این اثرات را بارها و بارها تا زمانی که زنده است بر روی اهداف مختلف خود به صورت جمعی اعمال کند. در نتیجه یک کارت کنترل کننده اصلی به شمار می رود.

گلوله آتش (فایربال، Fireball)

کارت گلوله آتش (فایربال)

طلسم گلوله آتش در اصل برای آسیب زدن به نیروها و ساختمان های حریف استفاده می شود اما می تواند نیروهای حریف را به اطراف براند و از این جهت یک کارت کنترل کننده نیز به حساب می آید. اما چون فقط یکبار این اثر را دارد، یک کارت کنترل کننده اصلی بشمار نمی رود.

ماهیگیر (فیشرمن، Fisherman)

کارت ماهیگیر (فیشرمن)

کارت ماهیگیر یکی از کارت های کلیدی در کنترل کردن است. این کارت برای جا به جا کردن (نوعی به مرکز کشیدن) نیروهای حریف طراحی شده است. برخلاف له کننده که نمی تواند برخی از نیروهای سنگین مثل پکا را جا به جا کند، کارت ماهیگیر می تواند تمامی نیروهای زمینی حتی گالم را نیز به سمت خود بکشد و از قسمت خطرناک به سمتی که شما می خواهید، جا به جا کند و به این شکل نقش کنترل کننده دارد.

کارت ماهیگیر یک کنترل کننده زمینی است و نیروهای دشمن را جا به جا می کند و می تواند این کارش را بارها و بارها تکرار کند. در نتیجه یک کنترل کننده اصلی به شمار می رود.

طلسم فریز (اسپل فریز، Freeze Spell)

کارت فریز (یخ یا یخزدگی)

طلسم فریز یا یخزدگی می تواند به مدت طولانی باعث توقف حرکت و حمله نیروها و ساختمان های حریف شود و از این جهت یک کارت کنترل کننده مهم است. ولی چون یکبار این کار را انجام می دهد، یک کارت کنترل کننده اصلی نیست.

جادوگر برقی (الکترو ویزارد Electro wizard)

کارت جادوگر برقی (الکترو ویزارد)

جادوگر برقی می تواند باعث توقف حرکت (مکث) نیم ثانیه ای گروهی از نیروهای دشمن در زمان فرود آمدن شود و بعد از آن می تواند اثر مکث نیم ثانیه ای خود را همزمان بر روی دو هدف اعمال کند و به این صورت یک کارت کنترل کننده مهم است.

جادوگر برقی می تواند تا زمانی که زنده است این اثر خود را پشت سر هم بر روی اهداف مختلف خود اعمال کند لذا یک کارت کنترل کننده اصلی نیز هست.

جرقه زن ها (زپیز یا زپی ها، Zappies)

کارت جرقه زن ها (زپیز)

کارت جرقه زن ها که یک دسته سه تایی شوکر کوچک تولید می کند، یک کارت کنترلی است؛ از این جهت که هر یک از این شوکرهای کوچک می تواند به یک هدف حمله کند و باعث مکث نیم ثانیه ای آن شود و به این صورت به شما بر روی نیروهای حریف کنترل می دهد.

جرقه زن ها به این دلیل که تا زمانی که زنده هستند می توانند این اثر مکث نیم ثانیه ای خود را بر روی اهدافشان اعمال کنند، این کارت را تبدیل به یک کارت کنترل کننده اصلی کرده اند.

اژدهای برقی (الکترو دراگون، Electro Dragon)

کارت اژدهای برقی (الکترو دراگون)

اژدهای برقی از این جهت یک کارت کنترل کننده است که مثل کارت های قبلی، می تواند اثر مکث نیم ثانیه ای بر روی حرکت نیروهای دشمن بگذارد و به نوعی حرکت آنها را کنترل کند.

نکته مهمی که این کارت را ارزشمند کرده است این است که اژدهای برقی همزمان سه نیروی دشمن را هدف می گیرد و به آنها آسیب می زند. در نتیجه با کمی ارفاق می توانیم آن را یک کنترل کننده جمعی نیز بنامیم!

اژدهای برقی یک کنترل کننده اصلی است زیرا تا زمانی که زنده است می تواند اثر مکث نیم ثانیه ای خود را بر روی اهداف مختلف پشت سرهم اعمال کند.

قوچ سوار (رم رایدر، Ram Rider)

کارت قوچ سوار (رم رایدر)

خود قوچ که کاری به نیروهای دشمن ندارد و مستقیما به سمت نزدیک ترین ساختمان دشمن یورش می برد. اما سوار آن عملکردی دارد که این کارت را تبدیل به یک کارت کنترل کننده کرده است. سوار قوچ، پشت سرهم به سمت نیروهای نزدیک خود، دام پرتاب می کند و باعث مکث 2 ثانیه ای آن ها می شود!

نیرویی که دام دریافت کرده است، همچنان می تواند حمله کند اما تا 2 ثانیه نمی تواند حرکت کند.(البته اگر خوش شانس باشد و دام دیگری دریافت نکند!) این اثر بخصوص برای کنترل کردن بالن (بالون، Balloon)، خوک سوار، غول و گالم بسیار مفید است.

چیزی که این کارت را ارزشمندتر نیز می کند این است که این نیرو بر خلاف سایر نیروها، بر روی یک هدف قفل نمی کند بلکه پشت سرهم به تمامی نیروهای دشمن که در محدوده اش هستند یکی یکی دام پرتاب می کند و در مدت کوتاهی تمامی آن ها را ثابت می کند.

قوچ سوار تا زمانی که زنده است این اثر خود را پشت سرهم به نیروهای اطرافش اعمال می کند. در نتیجه یک کارت کنترل کننده اصلی است.

له کننده (بولر، Bowler)

کارت له کننده (بولر)

کارت له کننده از این جهت یک کارت کنترل کننده است که می تواند نیروهای دشمن را به عقب هل دهد. البته له کننده مثل الوار نمی تواند همه نیروها را به عقب هل دهد و نیروهایی مثل پکا (P.E.K.K.A) و گالم در اثر سنگی که له کننده به سمتشان پرت می کند به عقب هل داده نمی شوند.

اما این کارت از این جهت ارزشمند است که می تواند پشت سرهم سنگ پرتاب کند و نیروهای دشمن را به عقب هل دهد و برای شما زمان بخرد. خیلی از نیروها اصلا فرصت رسیدن به له کننده را پیدا نمی کنند و پی در پی به عقب هل داده می شوند مثل بربرها (بربرینز، Barbarians).

له کننده از این جهت که می تواند اثر کنترل خود را بارها و بارها تا زمانی که زنده است اعمال کند، یک کارت کنترل کننده اصلی به شمار می رود.

صاعقه (لایتنینگ، Lightning)

کارت صاعقه (لایتنینگ)

کسی از صاعقه بعنوان یک کارت کنترلی استفاده نمی کند. با این حال طلسم صاعقه می تواند اثر مکث نیم ثانیه ای بر روی 3 هدف خود داشته باشد و به این شکل نوعی کارت کنترلی است. این طلسم این اثر را به ترتیب بر روی 3 نیرو و یا ساختمانی که بیشترین خون را دارند اعمال می کند. طلسم صاعقه طبق تعاریف ما یک کارت کنترل کننده اصلی نیست.

موشک (راکت، Rocket)

کارت موشک (راکت)

مانند صاعقه، از موشک نیز کسی بعنوان یه کارت کنترلی استفاده نمی کند. با این حال طلسم موشک یا همان راکت، باعث به اطراف رانده شدن نیروهای دشمن می شود و به این شکل اثر کنترل کننده دارد. موشک نیز مانند صاعقه و سایر طلسم های کنترلی، یک کنترل کننده اصلی نیست.

حرف آخر

حال که نقش کنترل کننده را فهمیدید و کارت هایی را که این نقش را می پذیرند، شناختید؛ سعی کنید آن ها را امتحان کنید. پای یک یا دو کنترل کننده را به دسته نبرد خود باز کنید و از زمانی که بریتان می خرند، لذت ببرید!

در دنیای انسان ها وقت طلاست ولی در دنیای بانمک کلش رویال وقت طلا نیست، اکسیر است! زمان بخرید تا اکسیر بدست آورید و قدرتمندانه حمله کنید یا با اعتماد به نفس دفاع کنید.

نظر خود را در بخش کامنت های همین صفحه برایم بنویسید تا برای همه خوانندگان این مطلب به اشتراک بگذارم. تجربه های خود را در این موضوع بنویسید و بگویید شما درباره نقش کنترل کننده ها در بازی کلش رویال چه فکر می کنید؟ بهترین کارت کنترل کننده به انتخاب شما کدام است؟ دوستدار شما، محمد؛ در عرشه می بینمتون!

نظرات خوانندگان
 1. باسلام و ادب گرامی دوست عزیز!
  مفتخرا از سایت معزز شما بازدید نموده
  و زحمات شما را قابل تقدیر میدانم.
  اگر چه خودم متاسفانه در شرایطی نیستم که بتوانم
  از توانمندیها و پیشنهادات و راهنمایی های شما در این
  بازیها استفاده کنم. و اصولا بسیار کم میدانم.
  زیرا کار بنده نوشتن است و سرودن!
  اما میدانم چه زحماتی متحمل شده و میشوید. برایتان آرزوی ارتقاء
  رؤیاهای زیبایتان را دارم.و ضمنا ازحضور شما در کوخسرای
  فقرمان ممنونم و بازهم،حضور سبز شما رامغتنم میشماریم.
  بامید تعامل بیشتر
  ارادتمند محمدکدخدایی(عرفان)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *